هندی ها داشتن ظروف قلم زنی در خانه را خوش شانسی می دانند

در اوايل دوره اسلامي با استفاده از آلياژهاي مختلف و تقليد از هنر دوره ساساني، ظروف مختلف فلزي ولي بدون نقش ساخته مي شود.

ظروف قلم زنی بدست آمده از دوره سلجوقي نشانگر آن است كه اين هنر بخصوص در نواحي خراسان پيشرفت زيادي داشته است.

در فرم تنگها و ایجاد خط های عمودی در بدنه و گردن آنها، ایجاد نقوش کوچک، ظریف و متراکم، استفاده از پیچکها و خط نوشته های در تقسیمات معروف به بازوبندی استفاده از خطوط عربی، تصوير پرندگان، حيوانات و تدريج نقش.

انسان در حال نواختن موسيقي از ويژگيهاي هنر قلمزني اين دوره است.

در قرن هشتم هجري و با كار سوره غازان خان، هنرمندان فلز كار تحت حمايت وي در شهرهاي موصل، دياربكر، حلب و بعدها تبريز و فارس، مراكز بزرگ فلز كاري تاسيس كردند و اين ارتباط تغييراتي در هنر فلزكاري ايجاد مي كنند، ليكن اصول، شكلها و تزئينات روي فلز تغيير نكرد.

در دوره صفويه علاوه بر آلياژها، از آهن و فولاد نيز اشياي نفيسي با تزئين طلا كوبي ساخته شد.

در اين دوره اشكال جديدي در ساخت ظروف فلزي ايجاد شد و در تزئين آنها نيز تغييراتي پديد آمد.

تنگ ها با بدنه کروی و گردن و دهانه گشاد، كاسه ها و قدح های قلع اندود و انواع قلمدان های فلزی از این جمله اند.

استفاده از وسيع از نقوش اسليمي كه با ظرافت و دقت ترسيم مي شود، استفاده از نقوش انسان و حيوان، نوشتن كتيبه و شعرهاي فارسي به خط نستعليق از ويژگيهاي تزئين ظروف فلزي در اين دوره است تا چندين پيش از اشياي فلزي بسيار مهم چون سيني، دوري، كاسه.

،آئينه و شمعدان و بسياري ابزار و لوازم ديگر، با روش هاي ساخت و تزئين متفاوت و متنوع ساخته مي شوند.

بازی همچنین هنرمندان بسیاری با استفاده از فلزات چون طلا، نقره، مفرغ، برنج، مس، ورشو و فولاد و با تاثیر از تجربه های چند هزار ساله و تلفیق آن با دانش فن امروزی به ساخت و ساز تزئين ظروف و اشياي هنري بسيار زيبايي است. دارند.

وسايل و ابزار قلم زني :

الف : انواع قلم ها

قلم پرداز، قلم نيم رو، قلم گرسواد، قلم گر سوم، قلم بادومي و قلم هاي بدون آج مانند : سنبه قلم گيري قلم نيم بر كلفت قلم نيم رو، قلم يك تو، قلم دو تو، قلم بادومي، قلم قلم ناخني، قلم خوشه، قلم كف تخت مربع، قلم تخت مستطيل، قلم تيز بر مشبك كاري و قلم تيزبر، چكش قلم زني، پرگار، تسمه خط كشي.